Pozvánka

05.09.2016 12:33

Pozvánka pro členy SRPŠ

na Výroční členskou schůzi SRPŠ Rohatec, z.s. se sídlem Školní 50, Rohatec,

která se koná 15.9.2016 v 16.00 hodin v klubovně spolku v Domně občanských aktivit (stará škola).

 

Program výroční členské schůze:

  1)  Zahájení a přivítání hostů

  2)  Schválení programu, stanovení zapisovatele, ověřovatele

  3)  Schválení nových členů

  4)  Výroční zpráva činnosti spolku za rok 2015/2016 

  5)  Zpráva kontrolní komise k výroční zprávě a schválení výroční zprávy

  6) Zpráva o hospodaření za rok 2015/2016 a schválení rozpočtu na rok 2016/2017

  7) Schválení plánu činnosti na rok 2016/2017

  8) Potvrzaní výše členského příspěvku pro rok 2016/2017

  9) Poděkování členům za vyjímečnou práci

10) Diskuze

11) Závěr

12) Občerstvení