Spolek rodičů a přátel školy Rohatec, z.s, má účet u ČSOB a číslo účtu je: 221213085/0300.
 

Náš tým

Orgány spolku:

Předseda: 

Holešínská Světlana

mobil: 607 906 506

Místopředseda:  

 

 

člen

Ožvoldová Miroslava

 

 

 

Kontrolní komise:  

 

Předseda:          

Majerová Lucie

 

člen  

Řezáčová Stanislava  

 

člen

Mgr. Cmolová Blanka   

 

 

 

Třídní důvěrníci:

 

1.třída            

 

 

2.třída       

 

 

3.třída      

 

 

4.třída

 

 

 

5.třída

 

 

6.třída

 

 

 

7.třída

 

 

 

8.třída

 

 

9.třída

 

 

Janečková Marie

Majerová Lucie

 

Odehnalová Lenka

 

 

Bc. Klásek Jan

 

 

Řezáčová Stanislava

Bc. Luzumová Renata

Hlaváčová Petra

 

Ožvoldová Miroslava

Škromachová Pavla

 

Vaculovičová Bronislava

 

 

 

Trnovcová Jana

 

 

 

Škromachová Eva

 

 

Tomanová Petra

 

 

 

 

 

Informace o nás

 
Spolek rodičů a přátel školy Rohatec při ZŠ je registrován u Ministerstva vnitra od 23.1.2008. Sdružuje rodiče dětí navštěvující ZŠ Rohatec a také přátele školy, kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání žáků, činnost a rozvoj školy.
 
Cílem naší činnosti je podporovat vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi rodiči, učiteli, vedením školy, zřizovatelem školy a případně dalšími subjekty, které souvisí s činností školy. Chceme dobrovolnou pomocí finančně a materiálně přispívat v rámci možností ke zkvalitnění činnosti a akcí školy. Spolupracovat se školou při organizaci školních a mimoškolních akcí.
 
                                                                     
       Stanovy spolku.docx                   zápis z členské schůze.docx (15,5 kB)