Spolek rodičů a přátel školy Rohatec, z.s, má účet u ČSOB a číslo účtu je: 221213085/0300.
 

Náš tým:

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o nás

 
Spolek rodičů a přátel školy Rohatec při ZŠ je registrován u Ministerstva vnitra od 23.1.2008. Sdružuje rodiče dětí navštěvující ZŠ Rohatec a také přátele školy, kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání žáků, činnost a rozvoj školy.
 
Cílem naší činnosti je podporovat vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi rodiči, učiteli, vedením školy, zřizovatelem školy a případně dalšími subjekty, které souvisí s činností školy. Chceme dobrovolnou pomocí finančně a materiálně přispívat v rámci možností ke zkvalitnění činnosti a akcí školy. Spolupracovat se školou při organizaci školních a mimoškolních akcí.
 
                                                                     
       Stanovy spolku.docx                   zápis z členské schůze.docx (15,5 kB)