Výroční členská schůze

05.02.2017 19:29

Spolek rodičů a přátel školy zve všechny své členy na Výroční členskou schůzi, která se koná v úterý 7.2.2017 v 16.00 hodin v klubovně Staré školy.

Program: Zahájení

                Schválení programu

                Výroční zpráva činnosti spolku za rok 2016

                Zpráva kontrolní komise, schválení výroční zprávy

                Zpráva hospodaření za rok 2016, schválení rozpočtu 2017

                Diskuze

                Závěr