Výroční členská schůze

10.01.2018 20:55

Výbor SRPŠ zve všechny své členy na Výroční členskou schůzi, která se uskuteční 16. 1. od 18.00 hodin v klubovně Staré školy.

Program:

1) Zahájení a přivítání hostů

2) Schválení programu

3) Přijetí nových členů

4) Volby do orgánů SRPŠ

5) Zpráva o činnosti za rok 2017

6) Plán činnosti na rok 2018

7) Vystoupení hostů

8) Diskuze

9) Závěr